top of page
About

זה סיפור מעשה של חיבור               הוא מדבר לכל הציבור

פרויקט איזון עולמי

שניזון מכוחנו הפנימי

 

כל האיברים מחוברים יחדיו

משם את ההשראה נשאב

יחד ניצור מציאות חדשה

כל גבר וכל אישה

 

כולנו גוף אחד

שלם בריא ומאוחד

מחוברים בהרגשה לדרך חדשה

 

אהבה קבלה סבלנות

עזרה סליחה חמלה

כל אחד מיוחד

כמו תא בגוף אחד

תגובת שרשרת אנושית

כדרך פעולה אישית

את ההווה נשנה

לעתיד טוב ומהנה

 

חולקים בגוף עגול

הוא העולם הגדול

אנחנו חלק מהשלם

קבלו את זה בעתיד זה ישתלם

 

עכשיו מבינים מה אמרו חכמנו

בנתינה לאחר אנו נותנים לעצמנו

אז קדימה כולם נתחיל במחשבה

שתעבור לכל המושבה

החזון שלנו

כולנו גוף אחד  כל אחד עולם ומלואו

הפצת המודעות בישראל ובעולם כולו, מתוך הבנה שכולנו גוף אחד וכל אחד עולם ומלאו

 שימוש בכלים מעשיים  בכל עגלי חיינו להשגת איזון אישי להרמוניה פנימית וכלל אנושית

לשדרוג חיינו בכל המישורים

מודעות גוף אחד ,מובילה לשינוי בחיי היום יום

אדם אחד, משפחה אחת, קהילה אחת, עם אחד, חברה אחת, רעיון אחד

מודעות גוף אחד לשדרוג הזהות האישית ,לטובת ההזדהות עם הכלל לאחדות פעולה ונאמנות לגורם מלכד של רבים בעלי זהות אישית ייחודית.

הערכים

שינוי  מתחיל ממודעות תהליך המאופיין בנטישת מניעים יצריים ואימוץ מניעים ערכיים לעשייה, כדרך פעולה אישית.

בחירה  מבחר גדול יותר של אפשרויות למימוש עצמי באמצעות מציאת מכנה משותף רעיוני עם אחרים.

אחריות מעשה של היום מתוך מודעות לתוצאותיו בעתיד ,בחיים הפרטיים,בחיי המשפחה ,בקהילה ,ובמדינה בה אנו חיים.

חברות  עידוד מעשה של חיבור על בסיס מציאת מכנה משותף לטובת התפתחות הדדית.

ערבות הדדית מחויבות של בעל היכולת לערוב לתהליך ההתפתחות של חסר היכולת.

אהבה הדרך לקשר בין שותפים לדרך .

ביטוי עצמי ככלי להדגשת הייחודיות הטמונה בכל אדם  

הקשבה רגישות אל המסרים המועברים כביטוי לצרכים אמיתיים מעבר למילים הנאמרות אלא גם לפי כוונתו המקורית של הדובר.

ידע פיתוח, איסוף ועיבוד הנתונים לכדי תכנית שניתן להגשים באמצעותה את החזון.

מחויבות  לביצוע פעולות לדרך החדשה של שינוי ערכי במדינת ישראל , גם אם היא קשה ותובענית יותר

נאמנות התמדה בכל עת , לפעולות המתבצעות בפועל עד למימוש החזון

אחדות כולנו גוף אחד.

תכנית להעצמת ערכים

רוח התכנית : החלפת עשייה מותנית (יצרית) בעשייה מונחית (ערכית)  ובכך להניע תהליך של שינוי שיכול להביא לבחירה בתפיסת עולמו של המתבגר

להיות אדם יוצר מציאות ולא כזה שנגרר לתוך מציאות קיימת.

הנחות בסיסיות :

לכל אדם ערכים אישיים ,שספג מביתו והסביבה בה הוא חי .

העצמת ערכי היסוד יכולה להביא לשינוי אמין ויציב שיכול לשרת תהליך של שינוי לטובה.

אדם הפועל מערכים , הינו כזה שיכולתו ליצור מציאות חדשה ,גבוהה יותר מזה שעיקר פעולותיו נובעות מיצר הישרדות וקיום.

העצמת ערכים יכולה להניב תוצאות במגוון מישורים כגון:

 צמצום תאונות דרכים, אלימות, פערים חברתיים ועוד.

תגובת שרשרת
תגובת שרשרת
bottom of page